AUDYT EKSPERCKI I BADANIA DLA ADOBE

Przeprowadziliśmy audyt UX i kulturowy oraz 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z użytkownikami oprogramowania kreatywnego.

Usługa

Badania UX

Klient

Adobe Inc.

Branża

E-commerce

Kiedy

2020

Klient

Adobe Inc. (Adobe Systems Incorporated) to firma projektująca szeroko rozumiane oprogramowanie graficzne. Ich programu Adobe Photoshop używa ponad 90% kreatywnych profesjonalistów na świecie.

Kontekst i wyzwanie

Adobe zgłosiło się do nas o pomoc, by poprawić doświadczenia polskich użytkowników w procesie od odkrycia aplikacji czy usług związanych z wideo, projektowaniem, fotografią i internetem przez ich wypróbowanie aż po zakup.

Cel

Klientowi zależało na lepszym dopasowaniu oprogramowania kreatywnego do potrzeb polskich użytkowników poprzez poszerzenie wiedzy o indywidualnych warunkach korzystania z serwisu i produktów Adobe.

Mieliśmy zidentyfikować, jakie byłoby optymalne i znaczące user experience zarówno pod względem kulturowym, jak i biznesowym. Do odpowiedzi doszliśmy metodą IDI (wywiady pogłębione) z elementami etnografii i testów użyteczności.

Badania w liczbach

20

podstron adobe.com/pl objętych audytem kulturowym i UX

225

unikalnych problemów zdiagnozowanych podczas audytu

20

wywiadów IDI z użytkownikami oprogramowania kreatywnego

164

nowe problemy zidentyfikowane podczas wywiadów pogłębionych

Multidyscyplinarny zespół

W badaniach uczestniczyli nie tylko badacze, ale i projektanci oraz eksperci domenowi, którzy ściśle ze sobą współpracowali. Konsultowaliśmy między sobą zagadnienia kulturowe i UX-owe oraz ich wzajemne przenikanie się.

Badania objęły też teksty marketingowe oraz treści wspierające proces zakupowy. W związku z tym w zespole znaleźli się również specjaliści od marketingu i UX writingu. Dzięki temu mogliśmy połączyć wiedzę o treściach
z obu obszarów kompetencyjnych.

Proces

Przeanalizowaliśmy kolejno: dostępną wiedzę na temat środowiska biznesowego i rynku, 20 podstron wskazanych przez Adobe oraz uzyskane informacje o indywidualnych warunkach korzystania z produktów Adobe.

WYKONANE ZADANIA

DESK RESEARCH

 • analiza danych pod kątem preferencji polskich użytkowników e-commerce,
 • analiza materiałów (segmenty klientów, dane analityczne),
 • analiza istotnych dla badanego procesu kryteriów kulturowych.

AUDYT KULTUROWY ORAZ UX

 • analiza strony Adobe pod kątem użyteczności i kontekstu kulturowego,
 • baza błędów i problemów uwzględniająca ich wagę oraz priorytet,
 • lista hipotez, touchpointów oraz ścieżek użytkowników do przetestowania,
 • w fazie wywiadów pogłębionych (IDI),
 • rekomendacje dotyczące dalszych badań, np. przeprowadzenia testów A/B.

WYWIADY POGŁĘBIONE (IDI)

 • identyfikacja wyzwań w ramach Customer Journey,
 • identyfikacja charakterystycznych dla polskich użytkowników wzorców społecznych i kulturowych związanych z oferowanymi przez Adobe produktami,
 • zdefiniowanie determinantów podejmowania decyzji zakupowych,
 • weryfikacja poziomu zaspokojenia potrzeb, oczekiwań i wykorzystania motywacji użytkowników w różnych segmentach.

Więcej o raporcie

Zebraliśmy ogromną ilość informacji i obserwacji. Uporządkowaliśmy je w bazie danych utworzonej w Airtable, narzędziu, które pozwala łatwo zarządzać dużymi zbiorami zróżnicowanych danych, ułatwia ich przetwarzanie i wyciąganie wniosków.

Problemy podzieliliśmy na kategorie, co ułatwia ich filtrowanie i sortowanie zgodnie z potrzebami przeglądającej osoby. W ten sposób Adobe może zweryfikować wszystkie rekomendacje, posiłkując się danymi.

Efekty naszej pracy

Rezultaty wszystkich zadań zebraliśmy w raporcie badawczym, w którym zestawiliśmy błędy UX i UI z podziałem na kategorie. Pokazaliśmy też kluczowe obszary wymagające dostosowania do polskiego rynku.

Raport zawierał również wyniki badań oraz konsekwencje zdefiniowanych błędów, ocenę postrzegania marki oraz profil polskiego klienta. I co najważniejsze, zarekomendowaliśmy na tej podstawie dalsze działania.

Spodobał Ci się ten projekt?

Porozmawiajmy o tym, co możemy zrobić dla Twojej firmy.

Wyceń Twój projekt
🍪 Ciasteczkami częstujemy w biurze, a tu korzysta z nich nasza strona, okej?
Okej