AUDYT urządzenia
MEDYCZNEgo AILIS

AILIS służy zdrowiu kobiet i rozwija technologię wczesnego wykrywania raka piersi. Pomogliśmy w tym, organizując 3 dni badań urządzenia.

Usługa

Badania UX

Klient

AILIS

Branża

Med-tech

Kiedy

2021

Klient

AILIS to przełomowa technologia. Oferuje całkowicie nową usługę, nieznaną dotąd kobietom. Dlatego przyjrzeliśmy się urządzeniu nie tylko pod kątem użyteczności, ale i jako całościowemu doświadczeniu.

Kontekst i wyzwanie

W Unii Europejskiej co 7,5 minuty 1 kobieta umiera na raka piersi. W Azji ponad połowę przypadków wykrywa się w fazie dającej 30% szans na przeżycie. Technologia wczesnego wykrywania raka piersi AILIS powstała, aby to zmienić. A nas zatrudniono, by zbadać to nowatorskie rozwiązanie.

Cel badań

Razem z AILIS chcieliśmy zidentyfikować pozytywne oraz negatywne aspekty user experience prototypu AILIS oraz poznać doświadczenia w interakcji z urządzeniem z perspektywy badanych kobiet.

Badania w liczbach

3

dni badań i audytu poszerzone o badania etnograficzne

12

wywiadów z uczestniczkami badań przedklinicznych

1

raport z analizą 4 obszarów i rekomendacjami zmian

1

mapa procesu opisująca emocje i doświadczenia badanych kobiet

Proces

Skorzystaliśmy z trwających badań przedklinicznych, by zaobserwować, jak kobiety reagują nie tylko na urządzenie, ale i na sytuację oraz sposób badania. Wzięliśmy pod uwagę również strategię marki i kontekst rynkowy.

Chcieliśmy dostarczyć zarówno rekomendacje funkcjonalne, które zwiększają komfort i użyteczność urządzenia, jak i strategiczne rekomendacje dla marki i usługi, które pomagają rozwinąć potencjał.

Metodologia

Przeanalizowaliśmy dane ilościowe od zespołu AILIS, a audyt urządzenia przeprowadziliśmy w oparciu o najlepsze praktyki (Nielsen). Dodatkowo uzupełniliśmy audyt o wytyczne z literatury naukowej i raportów branżowych dotyczących urządzeń medycznych.

Metody jakościowe

  • desk research,
  • wędrówka poznawcza,
  • audyt z analizą heurystyczną,
  • obserwacja etnograficzna,
  • krótkie indywidualne wywiady pogłębione (IDI).

Przebieg audytu

W audycie user experience opieramy się na znajomości heurystyk, dobrych praktyk, znajomości pokrewnych dziedzin takich jak psychologia kognitywna, interakcja człowiek-komputer lub człowiek-maszyna oraz doświadczeniu i wiedzy eksperckiej.

Efekty naszej pracy

Raport

Stworzyliśmy kompleksowy raport, w którym zebraliśmy wyniki badań i audytu urządzenia oraz rekomendacje strategiczne i funkcjonalne. Dotyczyły zarówno urządzenia AILIS, jak i całej usługi. Określiliśmy też stan świadomości grupy docelowej.

Mapa

Powstała mapa potrzeb i bolączek klientek AILIS w kontekście pełnego doświadczenia związanego z badaniem. Odnieśliśmy się do badań przedklinicznych oraz zaprezentowaliśmy propozycje dla docelowej usługi (service design).

Podsumowanie

Wypracowany razem z AILIS materiał posłużył nie tylko jako podstawa do planowania docelowej usługi, ale był też bazą do prac inżynieryjnych oraz projektowania finalnego urządzenia.

Twórczy klimat, rozmowy, elastyczność (połączenie prac z badaniami przedklinicznymi) – ten projekt charakteryzowało partnerskie podejście, które pozwoliło wydobyć z naszej współpracy wszystko, co najlepsze.

Spodobał Ci się ten projekt?

Porozmawiajmy o tym, co możemy zrobić dla Twojej firmy.

Wyceń Twój projekt
🍪 Ciasteczkami częstujemy w biurze, a tu korzysta z nich nasza strona, okej?
Okej