Nasz zespół
w BNP Paribas

Razem z bankiem zmieniającego się świata zbudowaliśmy i wciąż rozwijamy zespół, który wzmacnia kulturę projektowania i wartość UX wewnątrz instytucji.

Klient

Bank BNP Paribas

Branża

Bankowość

Kiedy

2019 – nadal

Klient

BNP Paribas Bank Polska S.A. to jeden z liderów bankowości w Polsce i na świecie. Sama polska siedziba liczy prawie 10 tysięcy pracowników. To setki projektów i inicjatyw, które krążą w instytucji i mają wielu interesariuszy.

Kontekst i wyzwanie

Wielu menedżerów, specjalistów, ekspertów czy dyrektorów nie miało wcześniej dostępu do usług badawczych i projektowych. Dlatego w 2019 roku powołano Akademię UX, która rozwinęła się w stałą współpracę. Co miesiąc podejmujemy nowe wyzwania.

Cel

Celem naszej współpracy jest transfer metodycznego know-how z zakresu tworzenia produktów i usług. Stopniowo i systematycznie pracujemy na najwyższy stopień świadomości – wspólnie z bankiem BNP Paribas budujemy Design Culture.

Projekt w  liczbach

30

osób o różnych specjalizacjach zaangażowanych w projekt

4

typy ról: UX Designer, UI Designer, UX Researcher, UX writer

133

projekty bankowe wsparte w pracy projektowej i badawczej

4

szkolenia zorganizowane przez Mobee Dicka dla banku

Zespół

Zespół Mobee Dicka ściśle współpracuje z działem Badań i Projektowania wewnątrz banku. Wspólnie uzgadniamy projekty, stawiamy pytania i hipotezy, planujemy pracę oraz rozdzielamy nasze kompetencje według aktualnych potrzeb.

Jak to działa

Każdy pracownik banku, który potrzebuje spojrzenia na produkt lub rozwijaną usługę, może skorzystać z badań, prototypowania, makiet, facylitacji czy moderacji warsztatów. Działania związane z user experience są częścią każdej inicjatywy banku.

Postępy

Dzięki rosnącej świadomości o kulturze projektowania, bank BNP Paribas rozwija swoje usługi. Organizacja i jej pracownicy są szczerze zainteresowani tworzeniem rozwiązań stawiających użytkownika w centrum. Mimo licznych codziennych obowiązków, wkładają wiele pracy w poszukiwanie sposobów na optymalizację i automatyzację środowiska pracy swojego i kolegów.

Żeby zbudować kulturę designu, trzeba pokazać jego wartość. (...) Wszystko po to, aby procesy, które wcześniej trwały latami, zamknąć w miesiąc. I dostarczyć produkt o wyższej jakości niż ta, którą bank do tej pory znał.

Jakub Danecki, Head of UX Competence Center w banku BNP Paribas

nasze inicjatywy

Od 2019 roku zrealizowaliśmy wspólnie z bankiem BNP Paribas dziesiątki projektów. Codziennie pojawiają się nowe inicjatywy, by ulepszać usługi banku.

Audyty UX

Przeprowadziliśmy m.in. audyt ekspercki UX pięciu konkurencyjnych procesów otwierania konta bankowego.

Benchmarking

Uzupełniliśmy prace projektowe benchmarkingiem, znaleźliśmy słabe punkty w procesie oraz wypracowaliśmy rekomendowaną propozycję zmian.

Wywiady IDI

Przeprowadziliśmy wywiady pogłębione (IDI), będące podstawą do stworzenia mapy całego procesu obiegu faktur w banku.

Prototypowanie

Zaprojektowaliśmy klikalny prototyp z procesem opiniowania w dziale Compliance. Przyspieszyliśmy tym samym proces oparty wcześniej o e-maile, Worda i Excela.

UX Writing

Zaprojektowaliśmy treści widoków onboardingowych dla wewnętrznych aplikacji i braliśmy udział w upraszczaniu bankowego języka.

To się opłaca

W dynamicznie zmieniającej się cyfrowej rzeczywistości, przewagę zdobywają ci, którzy przewidują i szybko reagują na zmiany. Uwrażliwienie całej organizacji na kwestie związane z user experience opłaca się biznesowo.

Efekty naszej pracy

133 projekty

Dotychczasowe efekty udowadniają, że wypracowana forma współpracy przynosi wymierne korzyści. Są nimi nie tylko wysoka jakość funkcjonalna produktów i usług oferowanych przez bank, ale też mniejsze koszty oraz oszczędność czasu.

Spodobał Ci się ten projekt?

Porozmawiajmy o tym, co możemy zrobić dla Twojej firmy.

Wyceń Twój projekt
🍪 Ciasteczkami częstujemy w biurze, a tu korzysta z nich nasza strona, okej?
Okej