Projekt aplikacji bankowej

Podczas współpracy z Banque Saudi Fransi zmierzyliśmy się z ogromnym wyzwaniem, jakim było zaprojektowanie aplikacji dostosowanej do potrzeb użytkowników innego kręgu kulturowego.

Klient

Banque Saudi Fransi

Branża

Finanse, Bankowość

Kiedy

2019

Klient

Bank Banque Saudi Fransi to jeden z największych komercyjnych banków w Arabii Saudyjskiej.

Kontekst i wyzwanie

W maju 2019 Saudyjczycy z Banque Saudi Fransi szukali godnego zaufania, europejskiego partnera, który rozumie specyfikę branży finansowej i przeprowadzi audyt makiet i projektów graficznych opracowanych na potrzeby realizacji aplikacji mobilnej FransiMobile. Dzięki rekomendacji jednego z naszych dotychczasowych klientów – polskiego oddziału Credit Agricole, należącego do tej samej grupy kapitałowej – zadanie powierzono zespołowi Mobee Dick. Audyt, mimo ograniczeń, jakie narzucał bardzo krótki termin realizacji, zrobił na kliencie wrażenie szczegółowością oraz trafnością wniosków i rekomendacji. Podczas spotkania, które odbyło się w Barcelonie, zaledwie trzy dni po pierwszej rozmowie telefonicznej, bank postanowił zlecić Mobee Dick całość realizacji.

Cel

Zaprojektować aplikację mobilną, która zwiększy wskaźnik zaangażowania klientów, zapewni najwyższą jakość usług oraz umożliwi dotarcie do nowej grupy odbiorców – pokolenia Y.

Projekt w liczbach

3

miesięce intensywnej pracy

1

nagroda Silver Award w kategorii “Best Mobile App Design” konkursu Best Mobile App Awards

Proces

Projektowanie i planowanie produktów oraz usług wymaga ścisłej współpracy zespołu projektowego z klientem. Odległość dzieląca nas od Arabii Saudyjskiej, choć początkowo nie stanowiła problemu, okazała się być sporym wyzwaniem, również ze względu na różniący się od polskiego tydzień pracy, który na Bliskim Wschodzie rozpoczyna się w niedzielę, a kończy w czwartek.

Komunikacja mailowa często jest mało precyzyjna i uniemożliwia szybkie reagowanie na nieporozumienia wynikające z różnic w definiowaniu pojęć związanych z UX. Wspólnie z klientem zdecydowaliśmy się więc na trzytygodniowe, bardzo intensywne warsztaty z udziałem Product Ownera, który dołączył do zespołu w Polsce. Był to punkt zwrotny w pracach nad aplikacją, bo umożliwił przeprowadzenie modelowego procesu UX i wykluczenie wszystkich niedomówień oraz potencjalnych nieporozumień. Krótki pobyt wymagał bardzo szybkiego tempa pracy naszego zespołu, aby w jak największym stopniu wykorzystać wiedzę dotyczącą specyfiki rynku, produktów i usług finansowych na lokalnym rynku oraz możliwości technicznych.

Research

Pracę nad projektem rozpoczęliśmy od zbadania i dokładnego przeanalizowania cech i przyzwyczajeń użytkowników na lokalnym rynku arabskim. Zgromadzone materiały i informacje konfrontowaliśmy z Product Ownerem po stronie klienta. Model funkcjonowania rodziny w Arabii Saudyjskiej zdecydowanie różni się od europejskiego. Dla przykładu, to mężczyzna jako głowa rodziny jest odpowiedzialny za finanse, to on rozdysponowuje środki na resztę rodziny. Za cel postawiliśmy więc sobie zdobycie jak największej ilości informacji na temat sposobów, w jaki użytkownicy w Arabii Saudyjskiej korzystają z bankowości internetowej i mobilnej.

Co najbardziej zaskoczyło nas na tym etapie współpracy?

  • Specyficzna forma komunikacji bazowych produktów bankowych takich jak kredyty i pożyczki, aby były zgodne z szariatem.
  • Przelewy realizowane w przeciągu 24 godzin (“przelew zlecony, ale jeszcze niezrealizowany” nie istnieje).
  • Brak odpowiednika usług dostępnych dla klientów banków europejskich (np. logowanie biometryczne).
  • Usługi niedostępne lub dopiero wprowadzane przez banki europejskie takie jak dostęp do rachunków wymagających opłacenia (np. woda, energia elektryczna, gaz) i możliwość ich uregulowania “jednym kliknięciem” z poziomu panelu klienta banku.
  • Ogromny zakres wartości, czyli przelewy na dziesiątki milionów wykonywane w różnych walutach.
  • Przelewy zagraniczne i walutowe jako regularne czynności.
  • Popularność kont w obcych walutach.

Architektura informacji i prototyp

Dobra architektura informacji jest podstawą satysfakcjonującego doświadczenia cyfrowego. Analizę funkcjonalną utrudniała jednak niepełna dokumentacja techniczna. Ekosystem do którego musiał zostać dostosowany projekt mocno ograniczał funkcje aplikacji, a każde z proponowanych rozwiązań musiało zostać dostosowane do możliwości technicznych po stronie banku. Skomplikowane zależności pomiędzy elementami systemu transakcyjnego i systemami asystującymi powodowały, że dokonując nawet niewielkich zmian musieliśmy mieć na uwadze wydajność całego ekosystemu.

Jakie były największe wyzwania podczas makietowania i projektowania graficznego?

  • Konieczność myślenia o interfejsie w “dwóch kierunkach”, język arabski czytany jest od prawej do lewej, co powoduje odbicie lustrzane interfejsu w tej wersji językowej.
  • Różnice znaczeniowe w ikonografii.
  • Dobór zdjęć przedstawiających sylwetki ludzi tak, aby nie obrażały uczuć religijnych klientów banku.

Podsumowanie

Podczas 3 miesięcy bardzo intensywnej pracy, stworzyliśmy aplikację mobilną, która w intuicyjny sposób pozwala efektywnie zarządzać finansami. FransiMobile oferuje użytkownikom nowoczesny look & feel, który przyciąga najmłodszą grupę klientów, do której chciał dotrzeć Banque Saudi Fransi. Zaraz po oficjalnej premierze w app store aplikacja otrzymała Silver Award w kategorii “Best Mobile App Design” konkursu Best Mobile App Awards.

Bankowość mobilna odgrywa coraz ważniejszą rolę w codziennym życiu użytkowników smartfonów, a aplikacje bankowe są jednymi z najczęściej wykorzystywanych aplikacji mobilnych. Przed branżą stoją liczne wyzwania związane z zaspokajaniem potrzeb oraz projektowaniem doświadczeń klientów, które mogą zadecydować o przewadze rynkowej bez względu na to na jakim rynku działa instytucja finansowa.

Spodobał Ci się ten projekt?

Porozmawiajmy o tym, co możemy zrobić dla Twojej firmy.

Wyceń Twój projekt
🍪 Ciasteczkami częstujemy w biurze, a tu korzysta z nich nasza strona, okej?
Okej