#WyborczyUX

Zebraliśmy specjalistów i specjalistki UX z różnych środowisk, aby razem z nami pro bono sprawdzili, JAK mówią do nas politycy przed wyborami parlamentarnymi 2023.

Klient

Obywatele i Obywatelki

Kiedy

2023

Kontekst i wyzwanie

Największym wyzwaniem w projekcie była niewielka ilość czasu. Zespół miał tylko kilka dni na przeanalizowanie 5 programów wyborczych. Aby sobie z tym poradzić, musieliśmy bardzo dobrze zorganizować pracę i określić priorytety. Kolejnym wyzwaniem był duży zakres materiału do badania. Programy 5 komitetów wyborczych, które przeanalizowaliśmy miały nawet kilkaset stron, co wymagało od koordynatorek odpowiedniego rozłożenia sił w zespołach.

Ostatnim wyzwaniem było zintegrowanie zespołu, który nie znał się wcześniej. Grupa ekspertów i ekspertek składała się z osób o różnych rolach i specjalizacjach, co wymagało dobrej komunikacji i współpracy. Dlatego, przed przystąpieniem do działania, przeszkoliliśmy wszystkich w zakresie metodyki pracy, a także stworzyliśmy  podzespoły, skupione na poszczególnych elementach zadania.

Cel

Przeprowadziliśmy audyt ekspercki programów komitetów wyborczych, które startowały w wyborach parlamentarnych w 2023 roku w Polsce.  Celem było stworzenie uproszczonej metodologii, która pozwoliłaby zrobić dobre, jakościowe badania, a jednocześnie zaangażować się w ważny dla nas społeczny temat.

Projekt w liczbach

22

osoby o różnych specjalizacjach zaangażowane w projekt

4

typy ról: UX Designer,UI Designer, UX Researcher, UX writer

17

dni trwania projektu

5

programów wyborczych

Jak to działa

Audyt miał na celu, zwrócenie uwagi zarówno partii politycznych, a przede wszystkim obywateli oraz obywatelek na sposób komunikacji, dostępność i czytelność programów wyborczych.

Co się działo krok po kroku

Stworzyliśmy osobny zespół który skupiał się tylko i wyłącznie na tym projekcie. Ponieważ ograniczała nas cisza wyborcza, odpowiednio zaplanowaliśmy pracę.

Zaczęliśmy od odpowiedzenia na pytanie “ dlaczego to robimy?” i stworzenia Manifestu, który nie tylko objaśniał nasze motywacje, ale też był zaproszeniem do wspólnego działania. Równolegle rozpoczęliśmy pracę nad budowaniem różnorodnego zespołu i podzespołów jak i nad opracowaniem metody badań. Przygotowaliśmy materiały do analizy i stworzyliśmy instrukcję pracy dla projektantów i projektantek tak, aby uspójnić narzędzia i sposoby komunikacji. Dzięki temu uniknęliśmy chaosu przy późniejszym tworzeniu raportu. Stworzyliśmy podzespoły bazując na różnorodnych doświadczeniach osób projektujących, a także stażu w branży UX. Zespoły składały się z 3-5 osób, a liczebność grupy zależała od objętości materiału do przeanalizowania.

Na przeprowadzenie audytu zespoły miały 7 dni. Od razu, wszystkie zaangażowane osoby zostały przydzielone do podzespołów, a każdy z nich do konkretnego programu wyborczego. Stworzyliśmy dla nich oddzielne kanały na Slacku, a także, jeden ogólny dla całego projektu i jeden wewnętrzny Mobee Dicka służący do planowania kolejnych etapów działań, które nie wymagały już wsparcia zewnętrznych projektantów i projektantek. Spotkaliśmy się także dwukrotnie online, by zapoznać wszystkich z materiałami i instrukcją, wyjaśnić sposoby reagowania i komunikowania wątpliwości czy problemów.
W kolejnym tygodniu, na podstawie audytu, zespół Mobee Dick przygotował raport.

W trakcie tworzenia raportu, rozpoczęliśmy jego promocję, zarówno w mediach internetowych jak i tradycyjnych. Przygotowaliśmy grafiki, które zawierały najważniejsze informacje. Działania komunikacyjne prowadziliśmy dwutorowo, publikując materiały dla osób z branży, jak i takie skierowane do wszystkich obywateli i obywatelek.

Zadania

STWORZENIE ZESPOŁU

Zwróciliśmy się do projektantów i projektantek z całej Polski by dołączyli do zespołu,któremu przyświecał wspólny cel. A następnie rozbiliśmy go na 3-, 4-, 5-osobowe grupy przypisane do konkretnych programów wyborczych. Dzięki stworzeniu różnorodnych zespołów, otrzymaliśmy nie tylko świeże, ale przede wszystkim profesjonalne spojrzenie. Dla osób młodszych stażem była to również okazja do skorzystania z wiedzy bardziej doświadczonych koleżanek i kolegów, a także sprawdzenia się w dynamicznych projektach. Dodatkowo, ze strony Mobee Dicka za projekt odpowiedzialne były 3 osoby: koordynatorka merytoryczna - odpowiedzialna za przygotowanie bazy wiedzy, narzędzi do pracy i opracowanie raportu; koordynatorka komunikacyjna - odpowiedzialna za publikację materiałów w social mediach i mediach tradycyjnych; koordynatorka organizacyjna, której zadaniem było zarządzanie projektem i dopilnowanie terminów.

PLAN PRACY

Zbadaliśmy, ile czasu potrzebujemy na zrobienie profesjonalnego audytu, raportu i ile czasu zostanie nam na przedwyborczą promocję. Oszacowaliśmy liczbę osób potrzebnych do realizacji badania pod względem ilości materiału, a następnie dobraliśmy osoby do zespołów, starając się o wyrównanie grup pod względem doświadczenia i specjalizacji, tak aby każdy z programów został przeanalizowany w sposób spójny z pozostałymi. Za stworzenie i ujednolicenie raportu odpowiedzialna była jedna osoba - koordynatorka merytoryczna - co ułatwiło nam organizację. W trakcie tworzenia raportu opracowaliśmy komunikaty do poszczególnych grup odbiorców, aby był dostępny i zrozumiały dla jak największej liczby osób .

AUDYT

Przeprowadziliśmy audyt ekspercki pięciu komitetów wyborczych bazując na standardach audytów realizowanych przez Mobee Dick. Przeprowadzając badania opieraliśmy się na znajomości heurystyk, dobrych praktyk, znajomości pokrewnych dziedzin, takich jak psychologia kognitywna, interakcja człowiek-komputer lub człowiek-maszyna oraz doświadczeniu i wiedzy eksperckiej.


Audyt to nie tylko analiza użyteczności produktu, ale również pozostałych doświadczeń: emocji towarzyszących korzystaniu z produktu i wrażeń zmysłowych. Problemy wykryte podczas testów użyteczności opisałyśmy według skali błędów zaproponowanej przez J. Rubina (Handbook of Usability Testing, 1994), który wyodrębnił cztery poziomy błędów: krytyczne, poważne, umiarkowane i drażniące.

KOMUNIKACJA

Zadbaliśmy o to, by wyniki badania dotarły jak najszerzej, jeszcze przed wyborami. Postaraliśmy się także o to, by badane komitety otrzymały dostęp do raportu z nadzieją na uniknięcie błędów przyszłości.

Zespół

Zespół w większości składał się z osób niepracujących na co dzień w Mobee Dicku. Po ogłoszeniu Manifestu w naszych mediach społecznościowych, zgłosiły się do nas osoby zajmujące się projektowaniem i chętne, aby pro-bono wykorzystać swoje umiejętności w obywatelskiej sprawie.

Spośród zgłoszeń wybraliśmy 17 osób, kierując się ich doświadczeniem, dostępnością i zaangażowaniem. Następnie podzieliliśmy je na podzespoły, dostosowując liczbę osób w grupie do objętości materiału, a także wyrównując poziom kompetencji.

Do mentoringu, koordynacji i promocji zostały wyznaczone osoby z Mobee Dicka.

Zespoły korzystały z opracowanych wcześniej do tego projektu narzędzi. Otrzymały instrukcję przygotowaną na podstawie standardów pracy Mobee Dicka oraz współpracowały bezpośrednio z mentorką i koordynatorką projektu, co skróciło czas reakcji na pojawiające się problemy i wątpliwości.

Efekty naszej pracy

Efektem naszej pracy jest raport z audytu programów komitetów wyborczych, który zawiera wnioski oraz rekomendacje dla wszystkich partii politycznych na kolejne wybory. Zgodnie z celem, wnioski z raportu dotarły do obywateli i obywatelek oraz partii politycznych, a nie tylko do branży UX.

Podsumowanie

W Mobee Dicku wierzymy, że wiedza na temat ludzkich potrzeb, motywacji oraz codziennych bolączek w korzystaniu z produktów i usług cyfrowych powinna być podstawą dla projektowania. Realizując ten projekt, sprawdziliśmy, że naszym koleżankom i kolegom z branży również przyświeca ten sam cel. Kluczem do sukcesu tego projektu był odpowiednio zmotywowany zespół, który łączyła wspólna chęć zaangażowania się w ważny społeczny temat i ciekawość wyników badania. Projekt #wyborczyUX wykazał liczne nieprawidłowości w dostępności, języku czy użyteczności programów wyborczych, które naszym zdaniem powinny być czytelne dla wszystkich obywateli i obywatelek.

POBIERZ RAPORT Z AUDYTU #WYBORCZYUX

WyborczyUX_raport_MobeeDick_10102023.pdf (11,9 MB)

Pobierz raport

Spodobał Ci się ten projekt?

Porozmawiajmy o tym, co możemy zrobić dla Twojej firmy.

Wyceń Twój projekt
🍪 Ciasteczkami częstujemy w biurze, a tu korzysta z nich nasza strona, okej?
Okej