Do you have a question? Contact us now!

Contact Us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Wróć do listy wpisówProjektowanie menu
Head of Research

Jadwiga Kijak

Head of Research

Lidia Kołodziejska

21.4.2022
·
5
min. czytania

Jak zaprojektować skuteczne menu? Sprawdzaj, testuj, badaj

Głównym zadaniem nawigacji jest zapewnienie dostępu do najistotniejszych części serwisu lub aplikacji. Dobrze zaprojektowana, zachęca użytkownika do dalszego odkrywania funkcji bez poczucia zagubienia i frustracji.

Dlaczego dobre menu jest tak istotne?

Kluczowym elementem każdej nawigacji jest niewątpliwie menu. Jego bezpośredni wpływ na cele biznesowe jakie powinien realizować produkt cyfrowy, wymaga weryfikacji badaniami skuteczności projektowanych rozwiązań. W przypadku aplikacji mobilnych dolna nawigacja jest jednym z najważniejszych elementów interfejsu (inaczej nazywana dolnym menu). Umożliwia łatwy dostęp do funkcji o szczególnym znaczeniu biznesowym i istotnych z punktu widzenia użytkownika.

Ikony

Ikony zastosowane na dobrze ustrukturyzowanej i przemyślanej dolnej nawigacji mają ogromne znaczenie. Odpowiednio dobrane i zaprojektowane komunikują rezultat danego działania, zwiększają przejrzystość interfejsu oraz jego atrakcyjność wizualną.
Wyróżniamy kilka rodzajów ikon:

Uniwersalne

Ikony, pod którymi użytkownicy spodziewają się wyniku podejmowanego działania, np. domek, drukarka lub lupa. Należą one jednak do rzadkości, ponieważ większość ikon i znaków charakteryzuje wieloznaczność.

Ikony uniwersalne. Projektowanie UX/UI
Ikony uniwersalne

O kolidującym znaczeniu

Ikony, których interpretacja jest na pozór oczywista, ale w zależności od aplikacji w jakiej zostały wykorzystane mogą mieć odmienne znaczenie. Utrudnia to ich zrozumienie i niejednokrotnie wprowadza użytkowników w zakłopotanie ponieważ ich oczekiwania oraz rzeczywiste znaczenie ikony znacząco się różnią. Klasycznym przykładem jest ikona serca, która może oznaczać ulubione, zapisane treści lub listę życzeń użytkownika. Podobne znaczenie może mieć ikona gwiazdy. Sprawia to, że ich jednoczesna obecność w jakiejkolwiek aplikacji jest niewskazana ze względu na konkurujące ze sobą znaczenia. Innym przykładem jest ikona dymka, która może oznaczać wiadomość lub możliwość napisania komentarza.

Ikony o kolidującym znaczeniu. Projektowanie UX/UI
Ikony o kolidujący znaczeniu

Unikalne

Ikony, których sens i znaczenie są rozpoznawalne po chwili zastanowienia lub po tym jak zostaną przynajmniej raz wykorzystane. Użytkownik musi się ich nauczyć a nie zawsze jest na to otwarty, przez co może unikać interakcji z obcymi znaczeniowo elementami interfejsu. Przykładem mogą być ikony ściśle związane z daną branżą lub nawiązujące do logo marki.

Ikony unikalne. Projektowanie UX/UI
Ikony unikalne

Zasady dobrego projektowania i doboru ikon

 1. Używaj ikon łatwo rozpoznawalnych i znanych użytkownikom. Zgodnie z tą zasadą warto czerpać ze sprawdzonych, uniwersalnych wzorców.
 2. Wykorzystuj ikony wszędzie tam, gdzie mogą zwiększyć użyteczność, estetykę i przejrzystość interfejsu.
 3. Zwracaj uwagę na kolejność i współwystępowanie ikon, które mogą na siebie oddziaływać. Ta sama ikona może pojedynczo być interpretowana inaczej niż w grupie.
 4. Zadbaj o spójność i czytelność ikon wśród odbiorców z różnych kręgów kulturowych, szczególnie w przypadku projektów tworzonych z myślą o konkretnym rynku lub dostępnych globalnie.
 5. Unikaj ikon wieloznacznych lub wykluczających się. Kieruj się zasadą, że im mniej wątpliwości tym szybciej użytkownik osiągnie swoje cele.
 6. Tam gdzie to możliwe, podpisuj ikony. Podpisy zwiększają czytelność i niwelują ewentualne dylematy związane z interpretacją.
 7. Sprawdzaj, testuj, badaj, czy dobrane ikony są tymi, które pozwolą użytkownikom z łatwością osiągnąć ich cele.

Testowanie ikon

Znajomość podstawowych zasad projektowania i celów biznesowych projektu pozwala nam stworzyć pierwszą wersję produktu. Wymaga ona jednak sprawdzenia słuszności naszych założeń. Istnieje wiele sposobów aby upewnić się, że nasze menu jest dobrze zaprojektowane i będzie w pełni zrozumiałe i użyteczne dla użytkowników. Warto podkreślić, że menu jest jednym z wielu elementów, które weryfikujemy w trakcie badań.

Podczas badań najczęściej analizujemy pięć aspektów menu i wspierających go ikon:

 • Odnajdywalność – jak łatwo użytkownicy odnajdują daną ikonę w aplikacji.
 • Rozpoznawalność – czy użytkownicy rozumieją co dana ikona oznacza.
 • Przenoszenie znaczeń – czy użytkownicy prawidłowo rozpoznają co stanie się po interakcji z ikoną.
 • Atrakcyjność – czy ikony są estetyczne dla użytkowników.
 • Zapamiętywalność – jak łatwo ikony i ich znaczenie utrwalą się w pamięci użytkowników.
Jak zaprojektować skuteczne menu?
Źródło: Material Design

Istnieje wiele metod i technik badawczych, które umożliwiają nam przetestowanie ikon. Wybór najlepszej jest uzależniony od szerszego kontekstu w jakim znajduje się projekt oraz celu jaki chcemy osiągnąć podczas badań, np. przetestowanie samych ikon a przetestowanie kluczowych funkcji aplikacji.

Przykłady metod i technik:

 • Testy użyteczności – umożliwiają przetestowanie prototypu lub gotowego produktu. W ramach badania użytkownicy realizują wybrane zadania np. zakup wybranego produktu, pobranie faktury.
 • Test 5 sekund – technika polegająca na krótkiej ekspozycji ikon użytkownikowi, a następnie prośbie opisania co to była za ikona i co według niego oznacza.
 • Testy time-to-locate – mierzący jak szybko użytkownicy odnajdują daną ikonę.
 • Testy A/B – eksperymenty analizujące, który z alternatywnych projektów odnosi lepsze wyniki.
 • Pytania na skali – lista pytań umożliwiających ocenę atrakcyjności.

Testowanie i wyciąganie wniosków

Kiedy tworzymy i testujemy projekty dla naszych klientów, zawsze sprawdzamy kluczowe elementy, w tym także nawigację produktu. Oto kilka ciekawych przykładów percepcji dolnej nawigacji z jakimi się spotkaliśmy.

W menu aplikacji związanej z branżą e-grocery, w pierwszym projekcie użyto ikony gwiazdki, która miała kierować do listy kupowanych produktów, użytkownicy utożsamiali ją jednak z listą ulubionych. Na kolejnej turze testów gwiazdkę zmieniono na ikonę listy. Zmiana okazała się częściowo trafna, ponieważ ikona indywidualnie była odczytywana prawidłowo – jako listę kupowanych produktów. Okazało się jednak, że w kontekście współwystępującej ikony wyboru kategorii produktowych(która uprzednio była interpretowana bez problemu), w drugiej turze badań pojawiła się trudność przy interpretacji obu ikon jednocześnie. Niektórzy badani zastanawiali się nawet czy ikony nie służą do zmiany widoku z kafelków na listę.

Ikony - dwa podejścia do projektu menu

Kolejny przykład to menu w aplikacji z branży transportowej. W nawigacji dolnej została umieszczona uniwersalna ikona lupy, która umożliwia wyszukanie konkretnej podróży wpisując miejsce jej rozpoczęcia i zakończenia. Ikona na testach użyteczności, kiedy występowała samodzielnie, była od razu utożsamiana ze swoim przeznaczeniem, podobnie znajdująca się obok ikona samochodu, pod którą badani spodziewali się odnaleźć swoje dotychczasowe podróże. Natomiast w kontekście całej dolnej nawigacji, obecność ikony lupy wpływała na percepcję występującej obok ikony samochodu, w taki sposób, że badani od obu ikon oczekiwali możliwości wyszukiwania preferowanych połączeń.

Projektowanie skutecznego menu. UX/UI
Przykład menu z aplikacji w branży transportowej

Innym ciekawym przykładem były problemy użytkowników z interpretacją ikony kierującej do danych konta oraz ustawień aplikacji. Projektanci chcąc oszczędzić miejsce, wykorzystali ikonę z trzema kropkami łącząc wymienione funkcje. Podczas badań okazało się, że był to zabieg nie do końca skuteczny, ponieważ badani po tym jak zobaczyli co kryje się pod ikoną, zapamiętywali tylko jeden typ informacji – albo dane użytkownika, albo ustawienia. Ostatecznie przeprojektowano menu tak, aby rozdzielić oba rodzaje treści i przypisać im osobne ikony.

Przykład ikon w menu. UX/UI design
Dwa podejścia do projektu ikon kierujących do danych konta i ustawień aplikacji

Czego nauczyliśmy się na temat ikon projektując i testując różne aplikacje?

 1. Ikony odczytywane są w kontekście. Silnie wpływają na siebie nawzajem oraz na postrzeganie innych elementów interfejsu.
 2. Ikony uniwersalne są zrozumiałe dla większości użytkowników. Można swobodnie ich używać projektując produkty i usługi cyfrowe, ale należy pamiętać, żeby nie poszerzać oraz nie nadawać im nowych znaczeń.
 3. Branża ma znaczenie. Użytkownicy korzystając z produktu dedykowanego dla konkretnej branży posługują się pewnym ustalonym modelem mentalnym zawierającym zestaw działań jakie mogą wykonać w danym kontekście. Pomaga im to odczytać nawet specyficzne dla danej branży ikony, które są niezrozumiałe dla innych użytkowników.
 4. Ikony odczytujemy równolegle na poziomie behawioralnym i kognitywnym. Użytkownicy niemal równolegle zastanawiają się co może oznaczać dana ikona i klikają w nią, sprawdzając co się pod nią kryje.
 5. Kolejność ikon wpływa na ich znaczenie. W naszym kręgu kulturowym odczytujemy ikony tak jak tekst, czyli od lewej do prawej. Sprawia to, że kolejność ikon wpływa na znaczenie jakie przypisują im użytkownicy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

PorozmawiajmyPorozmawiajmy
Hola, hola, to nie koniec! Dalsza część artykułu jest pod banerem.

Dolna nawigacja wpływa zarówno na realizację stawianych przed projektem celów biznesowych, jak również na użyteczność aplikacji i odczucia użytkowników. Podstawą skutecznego działania powinny być badania potrzeb i wzorce projektowe, które umożliwiają nam zweryfikowanie wpływających na siebie założeń projektowych oraz sposobu w jaki użytkownik interpretuje poszczególne elementy.

W Mobee Dicku współpracujemy w interdyscyplinarnych zespołach, przeplatając badania z projektowaniem. Jest to wciąż najszybszy i najtańszy sposób, aby dostarczyć wysokowartościowy produkt w ręce użytkowników.