Do you have a question? Contact us now!

Contact Us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Wróć do listy wpisów
·
5
min. czytania

RAPORT #wyborczyUX

Sprawdziliśmy, JAK mówią do nas politycy!

W odpowiedzi na nasz Manifest, niecałe 3 tygodnie przed wyborami do Sejmu i Senatu zgłosiło się do nas kilkanaście ekspertów i ekspertek UX i UI z różnych firm, których połączyła wspólna sprawa – wykorzystanie swoich umiejętności i chęć sprawdzenia “jak” mówią do nas politycy.

W dniach 21-27 września 2023 roku w tym wyjątkowym zespole przeprowadziliśmy pro bono audyt programów wyborczych pięciu komitetów wyborczych: KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe, KW Nowa Lewica, KW Prawo i Sprawiedliwość, KW Konfederacja Wolność i Niepodległość oraz KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni.

Pobierz raport z audytu #wyborczyUX

WyborczyUX_raport_MobeeDick_10102023.pdf (11,9 MB)

Pobierz raport

Cele badania:

 • Analiza materiałów partyjnych z eksperckiej (projektanckiej) perspektywy.
 • Ocena programów komitetów wyborczych w odniesieniu do standardów rynkowych tworzenia interfejsów graficznych.
 • Lepsze zrozumienie języka i innych form komunikacji, które stosują partie polityczne w swojej komunikacji.
 • Lepsze przygotowanie nas – projektantów i projektantek oraz innych osób do nadchodzących wyborów.
 • Zaangażowanie się w tworzenie lepszej, bardziej merytorycznej debaty publicznej.
 • Zachęcenie jak największej liczby osób do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach.

Wyniki badania

Oto streszczenie najważniejszych wniosków z naszego audytu:

Dostępność

Niestety, żadna z partii nie spełniła w całości wymagań stron i dokumentów w kontekście dostępności. Programy nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co oznacza, że osoby z dysfunkcjami wzroku, słuchu, ruchu czy poznawczymi mogą mieć problemy z dostępem do nich .

Język

Również język zdecydowanie nie jest przyjazny osobom o różnych kompetencjach poznawczych. Obfituje w niezrozumiały powszechnie polityczny i prawny żargon.

Użyteczność

Z kolei, w zakresie użyteczności, eksperci zauważyli między innymi, że programy są często trudne do odnalezienia na stronach internetowych komitetów. Ponadto, pojawiają się błędy typograficzne i z zakresu mechaniki działania strony które wpływają na czytelność treści.

Są jednak też pozytywne wnioski

Część partii sięgnęła po bardziej interaktywne rozwiązania, takie jak infografiki czy filmy, co może ułatwić zrozumienie złożonych zagadnień. Ponadto, część partii korzysta z inkluzywnego języka oraz innych pomocy wizualnych.

Z pozycji ekspertów branży UX rekomendujemy, aby partie wyborcze:

 • dołożyły wszelkich starań, aby ich programy były dostępne dla wszystkich, w tym osób z niepełnosprawnościami,
 • stosowały prosty i przejrzysty język, zrozumiały dla wszystkich wyborców,
 • uczyniły swoje programy bardziej intuicyjnymi i łatwymi w nawigacji,
 • zadbały o to, aby ich cyfrowe programy były zgodne ze standardami tworzenia cyfrowych produktów,
 • chętniej testowały swoje programy z wyborcami i wyborczyniami.

Audyt UX programów wyborczych pokazuje, że politycy i polityczki mają jeszcze wiele do zrobienia, aby ich komunikaty były przyjazne dla wszystkich. Zmiany w tym zakresie są konieczne, aby zapewnić wszystkim obywatelom równe szanse w procesie wyborczym. Rekomendacje przedstawione w raporcie mogą być z powodzeniem wykorzystywane na stronach internetowych wszystkich partii politycznych, również po wyborach.

Pobierz raport z audytu #wyborczyUX

WyborczyUX_raport_MobeeDick_10102023.pdf (11,9 MB)

Pobierz raport
Opracowanie raportu

Koordynacja merytoryczna: Zuzanna Szott

Koordynacja projektu: Bogna Sayna

Opracowywanie obserwacji: Kamil Waszewski, Aleksandra Żmudzińska, Olga Czeranowska-Panufnik, Estera Płonka, Michał Zięba, Łukasz Skotnicki, Aneta Kisielewska, Zuzanna Janusz, Maria Wójcik, Claudia Wensierska, Dominika Krysztofińska, Magdalena Kercz, Bogna Okupska, Natalia Kędzierska, Aneta Pietrzycka, Jolanta Zielińska, Marcin Błaszczak

Pomysł i promocja projektu: Monika Mikowska

Wsparcie medialne: Olga Lany