Do you have a question? Contact us now!

Contact Us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Wróć do listy wpisówPraca na laptopie
CEO

Monika Mikowska

CEO

Olga Golonka

·
5
min. czytania

Jak wspólnie z BNP Paribas Polska budujemy Design Culture

W dynamicznie zmieniającej się cyfrowej rzeczywistości, przewagę zdobywają ci, którzy przewidują i szybko reagują na zmiany. Wiedza na temat ludzkich potrzeb, motywacji oraz codziennych bolączek w korzystaniu z produktów i usług cyfrowych powinna być podstawą dla projektowania funkcji serwisów i aplikacji internetowych oraz podejmowania szybkich, trafnych decyzji biznesowych.

Uwrażliwienie całej organizacji na kwestie związane z User Experience opłaci się biznesowo i w efekcie może pozwolić na zmniejszenie kosztów, zwiększenie przychodów, liczby nowych klientów, wartości sprzedaży od dotychczasowych klientów a nawet zwiększenie wartości firmy dla akcjonariuszy.

Trzy stopnie świadomości

“Design Thinking” to metodologia projektowania innowacyjnych produktów i usług, w której kluczową rolę odgrywa zrozumienie punktu widzenia użytkowników (szczególnie ich potrzeb i problemów). Zdobyła liczne grono praktyków o różnym poziomie doświadczenia i różnej determinacji do skutecznej egzekucji. Niejednokrotnie spotkaliśmy się jednak z sytuacją, kiedy jej wykorzystanie kończyło się na pracach koncepcyjnych. Ot, “myślimy”, ale nie “robimy”.

Jeśli “Design Thinking” to analiza, obserwacje i research, to “Design Doing” jest odpowiednim zarządzaniem zdobytymi informacjami, nauką, wyciąganiem wniosków i ich implementacją do projektu. To nie jednorazowe kreatywne warsztaty z kolorowymi karteczkami przylepionymi na ścianach biura i okazjonalne badania użyteczności dla istniejącego produktu cyfrowego.

Rezultatem podejmowanych działań jest modelowo przygotowany i wdrożony projekt, w którego powstanie był zaangażowany interdyscyplinarny zespół złożony ze specjalistów o różnych kompetencjach. To zwalidowana i wdrożona koncepcja, produkt lub usługa, które obroniły się rynkowo i są dla niego atrakcyjne.

Twoja organizacja może w ten sposób zbudować jeden produkt lub usługę, może tworzyć i rozwijać każdy swój projekt, a może pójść krok dalej – walidować i usprawniać procesy wewnątrz firmy w oparciu o metodyki iteracyjne (wywodzące się właśnie z metodologii takich jak Design Thinking, User Experience Design czy Dual Track Design).

Aby to było możliwe potrzebujesz wewnątrz swojej firmy nowych kompetencji, których źródłem powinny być interdyscyplinarne zespoły ekspertów. Ich członkowie, mogą udowodnić managerom wszystkich działów Twojej firmy wartość ich pracy, pokazać w praktyce wymierne efekty. Właśnie takie działania podejmujemy wspólnie z zespołem Research & Design BNP Paribas Polska.

Mobee Dick i BNP Paribas
Moobee Dick i BNP Paribas

Celem naszej współpracy jest transfer metodycznego know-how z zakresu tworzenia produktów i usług banku, zgodnych z metodologią User Experience Design. Stopniowo i systematycznie będziemy budować w BNP Paribas Polska najwyższy stopień świadomości, wspólnie zbudujemy Design Culture.

Kultura projektowa

Wielokrotnie powtarzaliśmy, że pełnowartościowego procesu projektowania UX nie da się zlecić agencji, a trzeba go zaimplementować “u siebie” (więcej przeczytasz we wpisie: UXa nie da się zlecić). Trzeba zmienić własną kulturę organizacyjną oraz mindset wielu managerów, a później zgodnie z jego wytycznymi poprowadzić biznes.

Rozumie to bank BNP Paribas Polska, który wspólnie z nami realizuje długoterminowy projekt pod nazwą “Akademia UX”, który wszystkim jednostkom banku zapewnia stały dostęp do dobrze zrealizowanych badań, możliwości prototypowania koncepcji przed ich implementacją oraz usługi towarzyszące.

Z ramienia Mobee Dick w “Akademii UX” pracują projektanci, badacze i stratedzy o różnym poziomie doświadczenia (od juniorów do seniorów), zainteresowani pracą przy projektach nakierowanych na optymalizacje biznesowe i poprawę doświadczeń klientów w sektorze bankowym.

Akademia UX

Nadrzędnym celem istnienia “Akademii UX” jest budowanie interdyscyplinarnych zespołów, które swoje zadania będą realizować w Warszawie oraz Krakowie, w siedzibie BNP Paribas Polska. Od stycznia 2020 roku do “Akademii UX” będą mogły dołączyć kolejne osoby, również te, które w branży UX stawiają pierwsze kroki.

Mobee Dick wspiera rozwój uczestników programu, którzy współpracują zarówno z wewnętrznymi interesariuszami banku, jak również z zespołem naszej agencji.

Pierwsza edycja Akademii UX rozpoczęła się w sierpniu br. i już zaczyna przynosić pierwsze rezultaty. Niejednokrotnie potrzeba zaledwie jednego dwutygodniowego sprintu, wypełnionego warsztatami i badaniami, żeby znaleźć odpowiedzi na pytania, nurtujące managerów produktów, pozwalające zrozumieć potrzeby ich użytkowników, a w rezultacie zoptymalizować koszty wewnętrzne tworzonych oraz utrzymywanych rozwiązań.

Jakub Danecki
Jakub Danecki
koordynator zespołu Research & Design BNP Paribas Polska
Czy da się zrobić coś wartościowego w dwa tygodnie – tak! W jednym z projektów stworzyliśmy kilka hipotez po obserwacji użyteczności interfejsu, które wyraźnie pokazują, że problem nie leżał po stronie inputów, rozłożenia informacji czy architektury strony, a wymaga głębszej analizy całego produktu i usługi.

Jakub Danecki, koordynator zespołu Research & Design, BNP Paribas

Wartość dobrego UX

Praca ramię w ramię z klientem daje nam możliwość udziału w większej liczbie inicjatyw i jest okazją do budowania głębszych relacji niż przy typowym zleceniu na wykonanie jednego projektu. Uwrażliwia też samych projektantów i badaczy na aspekty biznesowe, a dzięki temu wytwory ich pracy mają wartość nie tylko dla użytkowników, ale równocześnie dla biznesu (o biznesowej wartości UX przeczytasz we wpisie: Zróbmy sobie UX. O bliskiej relacji Mobee Dick i wielkiej korporacji).

Dla BNP Paribas Polska ta współpraca to okazja do zakupu wysokiej jakości usług agencyjnych w korzystnym cenowo pakiecie. Projekty, które wspólnie zrealizujemy, rozwiązują konkretne problemy biznesowe, a finansowa wartość efektów naszej współpracy (oszczędności i optymalizacji, które będziemy wprowadzać) będzie nieproporcjonalnie wyższa niż wartość naszego kontraktu.

Więcej informacji na temat Akademii UX znajdziesz na stronie: www.bnpparibas.pl/startupy/ux-academy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

PorozmawiajmyPorozmawiajmy
Hola, hola, to nie koniec! Dalsza część artykułu jest pod banerem.